Ενδοδοντική Θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι περισσότερο γνωστή σαν “απονεύρωση”. Πρόκειται για την αφαίρεση των μολυσμένων μαλακών ιστών από τον πολφό του δοντιού, το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται στο κέντρο του δοντιού, και από τους ριζικούς σωλήνες. Στη συνέχεια, η πολφική κοιλότητα και οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται, απολυμαίνονται, για να ακολουθήσει έμφραξη των σωλήνων με κώνους από ένα ειδικό υλικό, τη γουταπέρκα. Στόχος της απονεύρωσης είναι να θεραπεύσει τη μόλυνση, προκειμένου να μη χρειαστεί εξαγωγή του δοντιού, αλλά και για να μην προχωρήσει σε άλλα όργανα του σώματος.
Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στη μόλυνση και, συνεπώς, στην ανάγκη για ενδοδοντική θεραπεία συνήθως είναι η ύπαρξη προχωρημένης τερηδόνας που έχει φτάσει στον πολφό του δοντιού, ακρορριζικά αποστήματα, καθώς και κάταγμα στο δόντι, που αφήνει περιθώρια για να περάσουν μικρόβια. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι απαραίτητη ακόμα και αν δεν υπάρχει μόλυνση, όπως για παράδειγμα σε ένα δόντι που πρέπει να ενισχυθεί με μεταλλικό άξονα προκειμένου να στηρίξει μια προσθετική εργασία.

Στο “The Dental Home”, ειδικός ενδοδοντολόγος αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις των συμβατικών ενδοδοντικών θεραπειών, καθώς και όλα τα έκτακτα περιστατικά πόνου και πρηξίματος, όταν έχει δημιουργηθεί απόστημα. Αντιμετωπίζονται περιπτώσεις δοντιών με κύστεις, καθώς και δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο, και, επιπλέον, πραγματοποιεί επαναλήψεις ενδοδοντικών θεραπειών που είναι ατελείς και αποτυχημένες ή έχουν χρησιμοποιηθεί κώνοι αργύρου ή ενδοριζικοί άξονες και ανασυστάσεις.
Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι να αποτρέψει την ανάγκη για εξαγωγή του δοντιού. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν αποδώσει, μπορούν να εφαρμοστούν χειρουργικές ενδοδοντικές παρεμβάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την ακρορριζεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται χειρουργικά το ακρορρίζιο και σφραγίζεται η ρίζα που απομένει, προκειμένου να καταπολεμηθεί η μόλυνση των ιστών γύρω από τη ρίζα και να παραμείνει το φυσικό δόντι στο στόμα, η διχοτόμηση και εκτομή ρίζας, ενώ αντιμετωπίζονται και οι διατρήσεις των δοντιών.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, για τη διασφάλιση της απειροελάχιστης ακτινοβόλησης του ασθενούς, όλες οι απεικονίσεις γίνονται ψηφιακά (RSV imaging), προσφέροντας συγχρόνως υψηλή ανάλυση εικόνας.