Κινητές Οδοντοστοιχίες

Τι είναι οι Κινητές Οδοντοστοιχίες;

Οι κινητές οδοντοστοιχίες αντικαθιστούν με τεχνητά δόντια αυτά που λείπουν. Η αντικατάσταση τους μπορεί να είναι μερική ή ολική, αναλόγως τον αριθμό των απολεσθέντων φυσικών δοντιών του ασθενούς. Οι κινητές οδοντοστοιχίες μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή και συμβάλλουν στην αποκατάσταση των δοντιών σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση εμφυτευμάτων.

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι Κινητές Οδοντοστοιχίες;

 • Ολικές οδοντοστοιχίες: Κατασκευή οδοντοστοιχίας που αφορά ολόκληρη τη γνάθο (πάνω ή κάτω). Οι ολικές οδοντοστοιχίες λειτουργούν ως υποκατάστατο τόσο των ούλων, όσο και των δοντιών. Το υλικό κατασκευής των δοντιών είναι το ακρυλικό και σπανιότερα η πορσελάνη.
 • Μερικές οδοντοστοιχίες: Κατασκευή οδοντοστοιχίας και τοποθέτηση των δοντιών που έχει χάσει ο ασθενής. Οι οδοντοστοιχίες αυτές  έχουν ενσωματωμένα μεταλλικά άγκιστρα που εφάπτονται στα φυσικά δόντια του ασθενούς, τα οποία έχουν υποστεί τρόχισμα.
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες: Αυτού του τύπου οι οδοντοστοιχίες μπορούν  να στηριχτούν στα φυσικά δόντια του ασθενούς ή σε εμφυτεύματα. Ο τρόπος στήριξής τους επιτυγχάνεται με δοκό, με συνδέσμους ακριβείας κ.ά.

Πώς φροντίζω τις Κινητές Οδοντοστοιχίες;

 1. Οι  κινητές οδοντοστοιχίες πρέπει να αφαιρούνται από τους ασθενείς τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Κατά την αφαίρεση, ο ασθενής πρέπει να τις πλένει σχολαστικά, για να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφής. Επιπλέον, κατά τον καθαρισμό τους, καλό θα ήταν από κάτω να υπάρχει μια πετσέτα για την αποφυγή ενδεχόμενης πτώσης τους.
 2. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι ασθενείς θα πρέπει να αφαιρούν τις οδοντοστοιχίες τους, για να αποφύγουν περιπτώσεις στοματίτιδας ή  μυκητιάσεων. Καλό είναι να τοποθετούνται σε ένα δοχείο με νερό ή ειδικό διάλυμα.
 3. Τα ειδικά υγρά δεν καθαρίζουν επαρκώς τις κινητές οδοντοστοιχίες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το καθημερινό βούρτσισμα.
 4. Στην περίπτωση των επένθετων οδοντοστοιχιών, εκτός από την οδοντοστοιχία πρέπει να γίνεται καλό βούρτσισμα και στα δόντια – στηρίγματα ή εμφυτεύματα, στα ούλα, στη γλώσσα και στον ουρανίσκο.
 5. Σε περίπτωση επένθετων οδοντοστοιχιών, η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά της στοματικής κοιλότητας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των κινητών οδοντοστοιχιών;

Τα πλεονεκτήματα των κινητών οδοντοστοιχιών είναι αρκετά και γι’ αυτό επιλέγονται συχνά ως τρόπος αντιμετώπισης της απώλειας δοντιών, τόσο από τους ασθενείς, όσο και από τους οδοντιάτρους. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι τα κάτωθι:
 • Αποκατάσταση της ομιλίας
 • Αποκατάσταση της μάσησης
 • Βελτίωση της εμφάνισης
 • Γρήγορη διαδικασία
 • Χαμηλό κόστος
 • Εύκολη και οικονομική διόρθωση
Ειδικότερα, οι επένθετες οδοντοστοιχίες προσφέρουν στον ασθενή περισσότερες ευκολίες όπως:
 • Καλύτερη στήριξη
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Παρεμπόδιση της απορρόφησης των γνάθων
 • Οικονομική λύση αποκατάστασης με εμφυτεύματα